Sint Annaklooster Zundert

Sint Annaklooster Zundert

Het St. Annaklooster was na jarenlange leegstand ernstig in verval geraakt. Uiteindelijk is het eeuwenoude nonnenklooster getransformeerd tot een multifunctioneel complex met winkels, horeca, woningen,  appartementen en binnenpleintjes.

Het St. Annaklooster is een rijksmonument met een grote cultuurhistorische waarde voor de gemeente. Zo fungeerde het gebouw in het verleden niet alleen als klooster maar was er ook een meisjesschool, weeshuis en internaat gevestigd. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn zoveel mogelijk authentieke elementen bewaard zoals raamko­zijnen, dakkapellen, oude vloeren en een oude kelder.

Wij zijn dan ook enorm trots om deel te hebben mogen zijn in dit mooie project.